تابستان

تابستان است – و هوای بسیاری از مناطق گرم و خشک می‌باشد. در حالی که بسیاری از گیاهان در هوای گرم با آب کافی عملکرد خوبی دارند، اما شرایط گرم و خشک می تواند حتی در سخت ترین گیاهان باعث ایجاد تنش و ضعف شود. در اینجا پنج روش برای محافظت از درختان میوه و […]

گلخانه

در پست قبل انواع آفاتی که گلخانه را تهدید می‌کنند بطور خلاصه ذکر شدند. برای اطمینان از سلامت گیاهان و عملکرد اقتصادی، گلخانه‌داران باید از نحوه کنترل آفات مطلع باشند. در اینجا چندین روش حفاظت گیاهان در گلخانه را شرح می‌دهیم. اصول کنترل آفات اهداف برنامه کنترل آفات، جلوگیری از ورود آفات به داخل گلخانه، […]

اقلیم گرم و مرطوب گلخانه محیط مناسبی برای رشد گیاه فراهم می‌کند، لیکن این شرایط، زمینه مناسبی برای گسترش آفات و بیماری‌ها نیز فراهم می‌کند. آفات اصلی گلخانه شامل حشرات، آراکنیدها (مثل عنکبوت، کنه، هزارپا، صدپا)، نماتدها، جوندگان و حلزون‌ها هستند. از موارد ذکر شده، حشرات و کنه‌ها بیشترین خسارت را به گیاهان وارد می‌کنند. […]

نهال

برخی مزیت‌های هریک از دو نوع نهال ریشه لخت و گلدانی در زیر بطور خلاصه آمده است اما زیاد درگیر این مساله نشوید زیرا این دو نوع به میزان زیادی قابل تعویض هستند. نهال ریشه لخت در موارد زیر بهترین انتخاب است: اگر قصد تربیت درخت میوه به صورت فن، چفته، ترلیس یا کوردون و یا […]

فاصله کاشت

  این راهنما کمک می‌کند بتوانید فواصل لازم برای کاشت درختان میوه مورد نظر را محاسبه کنید. فاصله کاشت در درجه اول با قدرت رشد پایه‌ای که مورد استفاده قرار می‌دهید از پایه‌های خیلی پاکوتاه که درخت کوچکی ایجاد می‌کند تا پایه‌های بسیار پررشد که درختان بسیار بزرگ تولید می‌کنند، تعیین می‌شود. پایه‌های بسیار پاکوتاه […]