پیرودوارفپیرودوارف پایه ازدیاد شده به روش رویشی گلابی و کلونی از Pyrus communis، هیبرید “Gute Luise (Bonne Louise d’Avranches)” x “Old Home” است که در موسسه تحقیقاتی Geisenheim آلمان بدست آمده است.

پیرودوارف بویژه مناسب مناطقی است که پایه درخت به در آنجا مشکلاتی بوجود می‌آورد.

پیرودوارف رشد کمتری نسبت به پایه‌های بذری دارد و مشابه BA29 و A می‌باشد.

از لحاظ پتانسیل باردهی و عملکرد ویژه، پیرودوارف به quince C نمی‌رسد. باردهی زودهنگام با رشد ضعیف در مناطق خشک حاصل می‌شود.

امتیازات پایه پیرودوارف:

 • مقاومت عالی به سرمای زمستان
 • مقاومت به کلروز ناشی از آهک
 • نیازی به قیم ندارد.
 • سازگاری خوبی با تمام ارقام گلابی دارد بطوریکه نیاز به میان پایه وجود ندارد.
 • زودباروری 2 تا 3 پس از کاشت
 • عملکرد بالا
 • اندازه میوه یکنواخت
 • استقرار خوب
 • عدم تولید پاجوش
 • مناسب برای کشت متراکم
 • زودبارورتر و پاکوتاه‌تر نسبت به OHF97

پیرودوارف برای مناطقی که با پایه‌های به سازگاری ندارند توصیه می‌شود. بهتر است پیرودوارف با ارقامی پیوند زده شود که سایز میوه مناسبی داشته باشند.

جهت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید:
09399994642