شرکت نهال گستر رویان با تهیه دانش فنی، موفق به تولید انواع محیط های کشت بافت گیاهی بصورت پودر آماده و با کیفیت مشابه انواع خارجی گردیده است. استفاده از محیط کشت آماده علاوه بر اقتصادی بودن و مقرون به صرفه بودن دارای مزایای متعدد مانند: کاهش زمان وخطاهای متعدد محققان و کاربران در مراحل کشت بافت گیاهی، صرفه جویی در هزینه مواد شیمیایی آزمایشگاه، کیفیت بسیار مطلوب و قیمت مناسب می باشد.

محیط های آماده کشت بافت گیاهی

این شرکت انواع مختلف محیط های پر مصرف کشت بافت گیاهی نظیر MS, B5, WPMو …را با کیفیت کاملا مشابه انواع خارجی و با قیمت مناسب تولید می کند.این محیط کشت، به صورت پودر آماده تولید شده و در بسته های مختلف عرضه می گردند. همچنین این شرکت آماده تهیه پودر مربوط به فرمولاسیون های مختلف بر اساس پیشنهاد مشتری می باشد. برخی از محیط های تولید شده شرکت به قرار زیر می باشند:

Cod No :M001-5

Ms Macro and micro elements including vitamins (for 5 lit)

Cod No : M003-10

MS Vitamins (for 10 lit)

Cod No : M003-20

MS Vitamins (for 25 lit)

Cod No : M003-100

MS Vitamins (for 100 lit)

Cod No :G001-5

B5 Macro and micro elements including vitamins(for 5lit)

Cod No :G003-10

B5 vitamins (for 10 lit)

Cod No :G003-20

B5 vitamins (for 100 lit)

Cod No:MWoo1-5

WPM Macro and micro elements  (for 5lit)

Cod No:MWoo3-10

WPM vitamins( for 10lit)

Cod No:MWoo3-20

WPM vitamins( for 25lit)

Cod No:MWoo3-100

WPM vitamins( for 100lit)

LB محیط کشت باکتری

(LB (LURIA BROTH یکی از پر مصرف ترین محیط های کشت باکتری می باشد. به دلیل مصرف زیاد این محیط کشت در آزمایشگاه های مختلف، معمولا به صورت پودر استفاده می شود.این محیط کشت بسته به نوغ غلظت سدیم کلرید موجود در آن به صورت LB با غلظت نمک بالا یاLB با غلظت نمک پایین تولید می شود.همچنین محیط LB ممکن است با یا بدون آگار باشد.این شرکت انواع محیط LB را در فرمولاسیون زیر ارایه می دهد.

Cod NO: L001

LB LOW (160g =8lit)

Trypton       10

Sodium chloride        5

Yeas extrac        5

Cod NO: L002

LB Agar Low Salt (180 g=6lit)

Trypton       10

Sodium chloride        5

Yeas extrac        5

Agar      10

Cod NO: L003

LB High Salt(175g=7lit)

Trypton       10

Sodium chloride        10

Cod NO: L004

LB  Agar High Salt(175g=5lit)

Trypton       10

ثبت سفارش