تولید پایه‌های رویشی با روش کشت بافت گیاهی

پایه‌های رویشی درختان میوه پایه‌هایی هستند که از طریق کشت بافت گیاهی (یا کلونینگ) به دست می‌آیند. کشت قسمتی از بافت گیاهی در محیط کاملا استریل شیشه در آزمایشگاه صورت می‌گیرد و پایه تولید شده به این روش خصوصیات کاملا شبیه پایه مادری را خواهد داشت و عاری از هر گونه آفت و بیماری خواهد بود.
کشت بافت یا ریزازدیادی یا کلونینگ به معنی استفاده از خاصیت توانمندی یا Totipotancy گیاهان و کاشت قطعه کوچکی از ساقه یا جوانه یا برگ گیاهان در شرایط درون شیشه ای کاملا استریل در محیط غنی از مواد غذایی با هدف تولید هزاران گیاه کاملا مشابه گیاه اولیه می باشد.

مزایای استفاده از پایه های رویشی
•  احداث باغ های میوه مدرن و متراکم.
•  افزایش بهره وری مصرف آب و کاهش هزینه های تولید میوه.
•  کاهش دوره نونهالی و عملکرد در هکتار بیشتر.
•  کاهش عادت سال آوری یا تناوب باردهی در باغ های میوه.
•  افزایش خصوصیات کیفی میوه مانند شکل، رنگ و زمان رسیدن.
•  القاء مقاومت به شرایط نامساعد محیطی و آفات و بیماری ها.
•  قدرت رشد بالاتر نسبت به گیاهانی که به روش سنتی تکثیر می شوند.
•  ازدیاد گیاهانی که تکثیرشان به روش سنتی سخت یا مقرون به صرفه نیستند.
•  تکثیر و تولید تعداد زیادی از کلون ها با ژنتیک معین.
•  تولید نهال در تمال طول سال.

جهت تهیه پایه‌های رویشی انواع درختان میوه با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید:

09399994642

مشاوره:

09915071784