بلوبری (Vccinium arcotostaphyles)

  • حاوی موادی همچون آنتوسیانین ها، فلاونوئید، ویتامین ها، پکتین، کاتچین، آهن و ژلاتین
  • به صورت بوته ای نیمه درختچه ای و درختچه ای
  • كاهش كلسترول و ارتقا سطح گلوكز خون

چگونگی کاشت بلوبری با استفاده از بذر

کاشت بلوبری با استفاده از بذرزمان کاشت:

بذور بلوبری به آرامی جوانه می‌زنند، اولین بذور حدودا طی یک ماه و 2 تا 3 ماه بعد جوانه‌زنی پایان می‌یابد. بلوبری را باید جدا از سایر گونه‌ها در سینی نشاء کشت کرد زیرا مدت طولانی‌تری برای نگهداری در این حالت نیاز دارند تا جوانه بزنند.

چگونگی کاشت:

بذور بلوبری را در داخل پیت ماس مرطوب در سینی‌های بذر کشت کنید و روی آن‌ها را با حدود 0.5 سانتیمتر خاک بپوشانید. دانهال‌ها را تا رسیدن به ارتفاع 5 تا 7.5 سانتیمتر در پیت ماس مرطوب نگه دارید. صبور باشید! بذور بلوبری ممکن است 6 تا 8 هفته یا حتی 3 ماه برای جوانه‌زنی زمان نیاز داشته باشند. سرمادهی بذور بلوبری پیش از کاشت، سرعت جوانه‌زنی را افزایش خواهد داد و به اطمینان از دستیابی به نتیجه مطلوب کمک خواهد کرد. اگر دمای روز کمتر از 15.5 درجه سانتیگراد است، سینی‌های آغازکننده را در دمای بین 15.5 و 21 درجه سانتیگراد با پوشش نگهداری کنید. زمانی که دانهال‌ها به 2.5 سانتیمتر رسیدند، می‌توانید آن‌ها را در پاییز به بیرون منتقل کنید و در مکانی آفتابی یا با سایه اندک و خاک مرطوب و اسیدی کشت کنید.

شماره تماس:

09399994642

ثبت سفارش