گیلاس روی پایه گزیلاباردهی درخت گیلاس 4 ساله اصلاح شده

(رقم سوییت آن روی پایه گزیلا6)

پایه گزیلا 6 ( Prunus cerasus x Prunus canescens)

از پايه ­هاي مهم گيلاس است، اين پايه اثر نيمه پاكوتاهي، زودباردهي را به پيوندك القاء مي­نمايد، اندازه درخت روي اين پايه تا حدود 70%-80% اندازه درخت گيلاس روي پايه مازراد گزارش شده است. اما در زمین­های غنی از مواد غذایی و همراه با آبیاری اندازه درخت هم اندازه پایه کلت می ­شود.

گزیلا 6

قابليت احداث باغ­هاي نيمه متراكم گيلاس با تعداد 750 تا 1250 درخت در هكتار را با استفاده از اين پايه امكان پذير است، اما نکته­ای که در احداث موفق باغ­های متراکم باید به آن توجه شود استفاده از سیستم تربیت و هرس مناسب درخت و کاشت این پایه­ها در زمین­های با خاک عمیق و غنی از مواد غذایی همراه با آب کافی است. بررسي­هاي لانگ (2000) نشان می ­دهد که عملکرد تجمعی هفت ساله گزیلا 6 بیشتر از مازارد و گزیلا 5 و 12 بوده همچنین عملکرد این پایه در طی چهار سال اول بعد از کشت بیشتر دیگر پایه­های مورد مقایسه می­ باشد . محصول قابل برداشت از برگ سوم روي درخت وجود دارد، اما محصول اقتصادي گيلاس در برگ پنجم بدست می­آید. تعداد اسپور بیشتر در درخت، تعداد درخت بیشتر در هکتار و زود باردهی از مزیت اصلی این پایه در مقایسه با مازارد است، که باعث شده عملكرد کلی و سودمندی این پایه نسبت به آن بیشتر گردد. عملکرد زیاد روی این پایه باعث کوچک شدن اندازه میوه می­گردد، لذا براي داشتن ميوه­اي با اندازه درشت و با كيفيت مناسب هرس ساليانه نيازمند است. پيوند ارقام پر محصول روي اين پايه به دليل بار زياد و عدم تعادل برگ به ميوه سبب كاهش كيفيت ميوه مي­شود لذا بهتر است از ارقام با پتانسيل ميوه كمتر روي اين پايه استفاده شود. از مزيت­هاي اين پايه اينست كه به هرس واكنش مناسبي نشان مي­دهد و بعد از هرس سريع­تر از گزيلا 5 تشكيل شاخه­هايي با زاويه باز مي­ دهد.

گزیلا

از ديگر مزيت هاي اين پايه قابليت سازگاري وسيعي از انواع خاك­ها از سبك تا سنگين را دارد، منتها بايد خاك از هواكش خوبي برخوردار باشد زيرا اكسيژن خاك رشد مطلوب ريشه­هاي پايه الزامي است. اما در خاك­هاي آهكي و شور استفاده از اين پايه بايد با احتياط انجام گيرد. در مناطق با عمق خاک کم و فقیر از مواد غذایی از این پایه استفاده می­نمایند. اين پايه قدرت استقرار خوبي در خاك دارد اما در مناطقي كه بادخيز است از قيم براي نگه­داري درخت استفاده مي­شود. تكثير اين پايه از طريق كشت بافت و استفاده از قلمه هاي نيمه علفي با استفاده از هورمون IBA با نسبت 1000 میلی­گرم در لیتر مي­باشد.

  • پایه رویشی برای درختان گیلاس و آلبالو
  • تحمل دامنه وسیعی از خاکهای کلروتیک و آهکی
  • نیمه پاکوتاه و عدم نیاز به قیم
  • القاء زودرسی و عملکرد بالا
  • مقاوم به غرقاب و سرمای زمستان
  • عمر اقتصادی بیشتر از گزیلا 5 و پایه های بذری
  • مقاوم به فیتوفترا و مقاوم به ویروس های pnrsv و pdv

شماره تماس جهت سفارش:

09399994642

ثبت سفارش