پی اچ ال سی (cerasus Prunus avium x Prunus)

  • پایه درختان گیلاس و آلبالو
  • بسیار پاکوتاه
  • القای زودرسی
  • عملکرد بسیار بالا
  • مقاوم به غرقاب
  • عمر اقتصادی حداقل 15 تا 20سال

شماره تماس:

09399994642

ثبت سفارش