پایه رویشی

پایه G x Nجی ان

 • این پایه هیبرید P. Persica x P. Persica x P. Dulce است و 3 پایه اصلی GN به طور تجاری تولید می شوند.
 • مهمترین پایه های این هیبرید شامل GN 15 (Garnem) ،GN 22 (Felinem) و GN 9 هستند.
 • پایه گارنم از متداولترین پایه‌های GN است.
 • در مقابل نماتد تومور ریشه مقاوم است.
 • این پایه از رشد قوی برخوردار است و به خوبی در خاک استقرار می‌یابد.
 • از این پایه برای هلو ، شلیل، آلو و بادام استفاده می شود.

پایه GF 677

جی اف

 • هیبرید هلو و بادام ، این پایه در موسسه تحقیقاتی INRA در فرانسه تهیه شده است.
 • معمولاً در کشورهای ساحل دریای مدیترانه مورد استفاده است.
 • پایه‌ای قوی الرشد است که فاصله کاشت 5×4 m یا 5×3 m و همچنین فاصله 5×2 m در سیستم های کشت V یا Y برای آن مناسب است.
 • پایه‌ای ایده آل برای هلو و بادام در خاک های آهکی که آبیاری محدودی صورت می‌گیرد، می‌باشد.
 • با وجود اینکه درخت هلو را نمی‌توان در منطقه‌ای که قبلا درخت هلو در آنجا کشت شده است کشت کرد، اما هلوی پیوند شده روی GF 677 را می‌توان در این محل کاشت.
 • با همه گونه‌های هلو ، شلیل و بادام از سازگاری خوبی برخوردار بوده و تأثیر مثبت روی گونه های پیونده شده دارد.
 • تکثیر از طریق قلمه نیز امکان‌پذیر است، اما روش اصلی تکثیر آن کشت بافت است.
 • خاک‌های سنگین که هوادهی مناسبی ندارند و  سطح بالای آب زیرزمینی مناسب کشت این پایه نیستند.

 

 

پایه جی اف

درختان بادام پیوند شده روی پایه‌های کشت بافتی جی اف و جی ان تولیدی شرکت نهال گستر رویان

پایه رویشی

درختان بادام پیوند شده روی پایه‌های کشت بافتی جی اف و جی ان تولیدی شرکت نهال گستر رویان

 

جهت تهیه انواع پایه‌های کشت بافتی درختان میوه با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید:

021-88222004-5